Tag og blik

Alt om tag og blik

Blik, tag og facade

Vi løser alle opgaver indenfor blik, tag og facade og fungerer som rådgiver for arkitekter og bygherrer.

Vi udfører alle former for blikarbejde, for eksempel etablering og udskiftning af tagrender og tagnedløb beklædning af kviste og tage med zink, kobber eller aluminium inddækning af facader, skotrender og skorstene.

Tagarbejde

Vi udfører alle former for reparation og total fornyelse af tagrender i kobber eller blik.

Taghætter

Vi fremstiller selv taghætter, der er beregnet til luftafkast og udeluftindtag i forbindelse med mekaniske ventilationsanlæg.

Taghætterne anvendes hvor der ønskes en arkitektonisk og luftteknisk rigtig afslutning af kanalsystemet over taget.

Skiftertag

Natur / eternit skifer

Blik og VVS installatør Gert Flæng VVS udfører alle former for skiffer tag. Tagrenovering af skiffertag kan være kompliceret arbejde, men også på dette område er vi i besiddelse af gode kompetencer.

Udskiftning af skifertag kan være en kostbar affære og skal udføres med omhu. I dag udskiftes der med stor vægt på det miljøvenlige – hvorfor det anbefales, at det nye tag lægges med naturskifer frem for en billigtype såsom eternit skifer. Naturskifer holder typisk også meget længere en andre former for tagdækning som eksempelvis beton og bølgeeternit.

Ønskers der komplet udskiftning af tag klarer vi gerne projektering og udførelse.

Ønsker du et uforpligtende tilbud?

Kontakt os i dag